[smartslider3 slider="2"] Misioa, ikuspegia eta balioak – AFAE
October 2, 2017

Misioa, ikuspegia eta balioak

ACCIÓN FAMILIAR EUSKADI (AFAE) GKEa 1987an sortu zen. Onura publikoko entitatetzat aitortu da, euskal familiei eta haien beharrei laguntzeko egiten duen lan sozialagatik. Prestakuntza espezializatuen inguruko zerbitzuak eskaintzen ditu, laguntza psikologiko pertsonala, bikoteentzat zein familientzat, eta hainbat sentsibilizazio-ekintza lantzen ditu honako hauei zuzenduta: familiei eta oro har gizarteari, komunikabideei eta AFAErekin sarean lan egiten duten beste agente eta entitate batzuei.

AFAE Eusko Jaurlaritzako Familiaren Osoko Bilkurako eta Euskal Kontseiluko kidea da, eta Bilboko Udaleko Haurtzaro eta Familiaren Batzordeko kide ere bai —hortik markatzen dira Bilbon eta Euskadin garatuko diren familia arloko politikak—. Koordinazio-ildo egonkorrak ditu 23 elkarterekin eta unibertsitateekin, eta 40 entitateren eta 37 boluntarioren konpromiso soziala du, proiektuen garapen, hazkunde eta eguneratze iraunkorra ahalbidetuz, eta erakundearen esku-hartzea 6.000 pertsona baino gehiagorengana heltzen da urtean.

MISIOA

Gure misioa da, hain zuzen, familiak laguntzea, prestatzea eta artatzea, egoera eta kolektibo ahulenak eta/edo kaltetuenak lehenetsiz.

BISIOA

Euskadiko Familia Ekintzak erreferentea eta benetako euskarria izan nahi du euskal familientzat, hainbat zerbitzu eskainiz (prestakuntza espezializatua, pertsonaren, bikotearen eta familiaren arreta psikologiko pertsonala…), eta, aldi berean, hainbat sentsibilizazio-ekintza antolatuz, familiei eta gizarteari oro har, eta komunikabideei eta gizarteko bestelako eragileei eta erakundeei zuzenduta.

Erakunde independentea, akonfesionala eta apolitikoa gara, eta erlijio, sexu, arraza edo familia-aniztasunagatiko diskriminaziorik gabe gauzatzen dugu bere misioa, betiere oinarritzat hartuta sareko lana eta erakundeen arteko sinergia positiboa familiaren defentsan eta babesean aurrera egiteko.

BALIOAK

Pertsonaren duintasuna aitortzea, pertsonak berezkoa duen balio gisa.

Familiekiko konpromisoa, kaltetuenekin batez ere.

Emakumearen sustapen sozial eta kulturala, adingabeen eta adineko pertsonen babesa.

Elkartasuna sustatzea

Familiei nahiz haien kideei aurka egiten dieten egoeren salaketa.

Gardentasuna, kalitatea eta etika kudeaketari dagokionez.

Laneko profesionaltasuna, gure zerbitzuen eta programen kalitatea bermatzeko.

Zorroztasuna eta efizientzia hobekuntzen, eguneratzeen, berrikuntzen eta bikaintasunaren bilaketan.

GuardarGuardar

GuardarGuardar