October 14, 2018

Confies Programa

 

Familia adimentsuak enpresa osasuntsuetan

  CONFIES enpresak enpresekin konprometituta dauden enpresak dira, eta argi dute beren lantaldeak direla beren aktibo nagusietako bat. Beren ongizate fisiko nahiz psikosoziala bilatzen dute, horrela lortzen direlako enpresa osasuntsu eta produktiboak, eta, horren ondorioz, gizarte hobea.  Enpresa hauetan lan egiten duten pertsonak zoriontsuak dira, esker ona eta harrotasuna erakusten dute haietan lan egiteagatik, bilateralki konprometituta daude, eta lana aldatzea kostatuko litzaieke. Talentuari eusten dio, eta lan-giroa hobetzen du. Bestalde, erantzukidetasunarekin bat egiten duten enpresak neurri horiek gizonen artean ere baliatzea sustatzen saiatzen dira, seme-alaben hazieran erantzukidetasunez inplika daitezen, familia sortzean hartutako konpromisoa bereganatuz, bikotekideak erantzukizunetatik deskargatuz eta desberdintasunak progresiboki murrizten lagunduz.  Konfiantza dugu –CONFIES programa honen siglek adierazten duten moduan– eta uste dugu gurasotasun positiborako trebakuntza errealitate bihurtuko dela gure enpresetako barne-trebakuntzan –erantzukidetasunari laguntzen dioten neurrietako bat gehiago baita– eta egunez egun gero eta enpresa gehiagok bat egingo dutela erantzukidetasun erantzukidearekin.  

Pertsona bat ondo badago bere mundua hobeto egongo delako

Eta ondo hezten duenak hobeto egiten du lan.

Programaren sarrera

  Datu ekonomiko eta sozial askok ohartarazten digute lehenbailehen aurrerapausoak eman behar direla erantzukidetasuna lortuko bada. Hainbat eragile ahalegin guztiak egiten ari dira gure enpresetako arearen batean jokabide erantzukidea ezartzeko, baina harago joan behar da. Nahitaezkoa da enpresa-kulturaren jokabidea erabat aldatzea, pertsonak kudeaketaren oinarrian egon daitezen eta erantzukidetasun erantzukidearen neurriak inplementatzea enpresaren estrategiaren alderdi bat izan dadin, pertsona autorrealizatuen nahiz enpresa aurreratuen inpaktu iraunkorra eta positiboa ziurtatzeko, bai kudeaketaren bikaintasunari eta bai gizarte-inpaktuari dagokienez. Erantzukidetasuna sustatzeko neurrien artean (ordutegi malguak, helburukako lana, amatasun- eta aitatasun-baimenak, telelana, etab.)  badago bat gaur egun oraindik ere aplikatzen ari ez dena –kasu puntualetan izan ezik–  berdintasunean, familia-erantzukizunean eta kudeaketa aurreratuan enpresa aurreratuenen eta konprometituenen artean, bai Euskadin eta bai Estatuan.  Neurri hori da guraso-gaitasunetan gaitzeko eta komunikazioko eta familia-hezkuntzako programak enpresen barne-trebakuntzan inplementatzea. CONFIES programa ezartzen ari den ekimen aitzindaria da; horretarako, Eusko Jaurlaritzako Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritzaren laguntza baliatu da EAEko hainbat enpresatan. Erantzukidetasunari eta berdintasunari dagokienez sentikortasun berezia eta neurri aurreratuak erakusten dituzten hainbat enpresak –Mutualia, Euskaltel, i3s, Deusto Sistemas– programa honetan parte hartzea erabaki dute beren lantaldeak guraso-gaitasunetan gaitzeko helburuarekin, aukera izan dezaten beren bizitza pertsonala nahiz familia- eta lan-bizitzak modu optimoan garatzeko eta trebakuntza honek area horien guztien errendimenduan eta gogobetetasunean eragin positiboa izango duelako konbentzimenduarekin